logo

Test kluczy płaskooczkowych

Jak liczyliśmy punkty?

Punkty w poszczególnych kategoriach liczone były według ustalonego wzoru (tak aby punkty były przyznane uczciwie w zależności od zachowania klucza, zanotowanych danych i ważności testu). Po przeliczeniu przez wzór, punkty były dodatkowo mnożone przez wagę danego testu (1,2 lub 3). Skala była nadawana w zależności od znaczenia danego testu.

Marka klucza i model:

Większość kluczy posiadała oznaczenia co do marki, jednak klucze numer 6 oraz 7 były problematyczne w rozpoznaniu (nie posiadały wybitego znamiona). Na nalepce klucza 6 był krótki opis świadczący o tym, że klucz jest wyrobem chińskim. Klucz numer 7 pochodził z naszego warsztatu i został dołożony do testu.

Cena:

Jest to przybliżona cena danego klucza (może się różnić w zależności od sklepu).

Wygląd / Powierzchnia:

Tutaj oceniamy wygląd klucza, jakość jego powierzchni, jakość wykonania szczęk i oczka. Ogólna dokładność jego wykonania.
- Punkty liczone według wzoru: Wygląd * 3 =

Dokładność wykonania szczęk:

Rozwartość szczęk została zmierzona za pomocą mikrometru. Pomiar ten został później wykorzystany w pierwszym teście.

Test 1 (Przeskoczenie na sześciokącie):

Różnica szerokości – jest to parametr uzyskany na podstawie szerokości szczęk przed przeskoczeniem (dokładność wykonania szczęk) i po przeskoczeniu. Im mniejsza, tym lepiej.

Moment przy przeskoczeniu – oznacza siłę (mierzoną za pomocą klucza dynamometrycznego) przy jakiej testowany klucz przeskoczył. Im większy, tym lepiej.

Szczęka klucza nr 3 pękła podczas testu, dlatego otrzymuję karę w punktacji (połowa momentu przeskoczenia)
- Punkty liczone według wzoru: Moment przeskoczenia / (1+ Różnica szerokości) =

Test 2 (Ścieranie):

Test polegał na szlifowaniu klucza przez 10 sekund na ściernicy. Klucz był montowany do specjalnego urządzenia zbudowanego na potrzebę tego testu.

Po zeszlifowaniu można zauważyć różne struktury – niektóre gładkie w jednakowym srebrnym/szarym kolorze, a na niektórych widać ślady przypalenia. Może to świadczyć o zastosowaniu kiepskich materiałów z których klucz został wykonany. Im mniejsza szerokość, tym lepiej.

- Punkty liczone według wzoru: 10 - Szerokość szlifu * 5 =

Test 3 (Skręcanie):

Test polegał na zmierzeniu siły (za pomocą klucza dynamometrycznego), jakiej potrzeba do skręcenia klucza o 90 stopni. Im większa siła potrzebna, tym lepiej.

Klucz nr 3 ponownie się ułamał – kara za złamanie /2. Klucz nr 6 skręcił się aż nad to (zbyt plastyczny, brak punktów, gdyż nie udało się go zmierzyć).

- Punkty liczone według wzoru: Moment przy skręceniu / 2 =

Test 4 (Ugięcie):

W tym teście uginaliśmy klucz (w punkcie środkowym) do odpowiedniego miejsca, a następnie sprawdzaliśmy ile klucz wróci w kierunku początkowej pozycji.

Różnica (mm) – parametry uzyskany na podstawie odległości przed ugięciem i odległości po ugięciu. Im mniejsza różnica, tym lepiej.

- Punkty liczone według wzoru: [110 - (Różnica*7)] /2 =

Łamanie klucza na zaginarce:

Tak jak zostało wspomniane na filmie, dzięki tej metodzie możemy sprawdzić strukturę wewnętrzną klucza. Zauważyliśmy, że klucz nr 3 (który był skoro do złamań), miał strukturę grubszych ziaren niż pozostałe klucze.

PUNKTY CAŁKOWITE:

Są to punkty już zsumowane ze wszystkich konkurencji. Klucze nr 5 i 10 miały taką samą ilość punktów całkowitych, dlatego liczone były jednym miejscem po przecinku.

Współczynnik Cena/Jakość:

Tutaj mamy porównanie ilości punktów zebranych przez klucz co do jego ceny. Im większy współczynnik, tym lepiej.

- Punkty liczone według wzoru: (Punkty^2 / Cena ) / 10 =

Każdy klucz znalazł swoje miejsce na wykresie uzyskanych punktów w funkcji ceny. Wyznaczono logarytymiczną krzywą trendu w Excelu (na podstawie wspomnianych punktów na wykresie) określającą, jakiej jakości można by się spodziewać po kluczu za daną cenę. Jeśli punkt (klucz) jest powyżej lini trendu, za tę samą cenę oferuje średnio więcej niż inne klucze. Długość odchylenia symbolizuje zysk jakościowy. Analogicznie, jeśli punkt jest poniżej lini trendu, za tę samą cenę oferuje średnio mniej niż inne klucze.

Wnioski i spostrzeżenia:
  • Z wszystkich kluczy najdokładniej wykonane są szczęki kluczy firm AW-Tools i Kuźnia
  • Spośród wszystkich kluczy, największy moment, przed przeskokiem na sześciokącie, wytrzymał klucz firmy Neo. Zaraz za nim jest klucz Stanley i AW-Tools
  • Podczas testu skręcania klucz bez marki (z oznaczeniem "AF") giął się bez większych oporów - można było go skręcić kilkukrotnie wokół własnej osi
  • Najbardziej podatny na ścieranie był klucz bez marki
  • Podczas testu ugięcia do złamanych już kluczy (Vorel) dołączyły "trzynastki" firm TengTools i Corona Exclusive
  • W stosunku jakość/cena najbardziej opłacalny jest klucz YATO. Zaraz za nim plasuje się Corona Exclusive, Dedra i AW-Tools
  • W części przypadków - klucze, które dobrze sobie poradziły w przeskoczeniu na sześciokącie – gorzej sobie radziły w teście na skręcanie (i na odwrót)

Jeśli zauważyłeś jakąś ciekawą zależność/wniosek - napisz w komentarzu pod filmem! Umieścimy je na naszej stronie ☺